Utbildningar på väg

för dig som arbetar som yrkeschaufför
eller inom vägtransporter, entrèpenadföretag & företag

Vi utbildar förare & företag inom väg & järnväg samt säkerhet.

Tillhandahåller tjänster som säkerhetsrådgivare

N

Företagsanpassade utbildningar på plats

 
N

Även kvälls och helg kurser

 
N

Inspirerande kurser med upplevelser & erfarenhet.

 

Våra utbildningar

ADR

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg.

Arbete på väg - utbildning, Lidestam Utbildning

Arbete på väg

Utbildning i Arbete på väg. Steg 1 – Grundkompetens APV & Steg 2 – Kompetenskrav APV utförare.

Heta Arbeten - utbildning, Lidestam Utbildning

Heta Arbeten

Utbildning för brandskyddsansvariga
och brandvakter.
HLR - utbildning i hjärt - och lungräddning, Lidestam Utbildning

HLR

Utbildning i
hjärt- och lungräddning.

Digital Färdskrivare

Vi erbjuder kurser i hand havande av
digital färdskrivare.

Säkra Lyft

Lär dig allt kring att koppla en last till en lyftanordning på ett säkert sätt.
HLR - utbildning i hjärt - och lungräddning, Lidestam Utbildning

Hjälp på väg

Syftet med kursen är ge kunskaper i hur man räddar liv på en olycksplats.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera en nödsituation och, kunna larma, varna, ge första hjälpen och släcka bränder på olycksplats.

HLR - utbildning i hjärt - och lungräddning, Lidestam Utbildning

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis.
YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Välkommen till

Lidestam Utbildnings

nya hemsida!

Vi har lite arbete kvar (saknas lite text), men det går fint att börja anmäla sig till våra kurser!

Tveka inte att slå en signal om det är något ni undrar över!

Tel: 0730 981995

Nästa utbildningstillfälle

30 april, 2020,  YKB Delkurs 4

Kursplats: Marieborgs folkhögskola, Norrköping
Tid: kl 08.00 – 16.00

29 maj, 2020,  YKB Delkurs 5

Kursplats: Marieborgs folkhögskola, Norrköping
Tid: kl 08.00 – 16.00

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Om Lidestam Utbildning

N

Godkänd instruktör & arrangör av Heta Arbeten

N

Godkänd säkerhetsrådgivare & ADR lärare av MSB

MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap.

N

Godkänd av HLR rådet

HLR-rådet- Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning.

N

Lång erfarenhet

Inom åkerinäringen som yrkeschaufför samt driftledare/trafikledare & yrkeslärare.

Kontakt

0730 981995

 

info@lidestamutbildning.se