Utbildningar på väg

för dig som arbetar som yrkeschaufför
eller inom vägtransporter, entrEpenadföretag & företag

Vi utbildar förare & företag inom väg & järnväg samt säkerhet

Tillhandahåller tjänster som säkerhetsrådgivare

N

Företagsanpassade utbildningar på plats

N

Även kvälls- och helgkurser

N

Inspirerande kurser med upplevelser & erfarenhet

 

Våra utbildningar

ADR farlig Gods

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg

Arbete på väg

Utbildning i Arbete på väg

Heta arbeten

Utbildning för brandskyddsansvariga
och brandvakter

HLR

Utbildning i
hjärt- och lungräddning

digital färdskrivare

Vi erbjuder kurser i handhavande av
digital färdskrivare

Säkra lyft

Lär dig allt kring att koppla en last till en lyftanordning på ett säkert sätt

Hjälp på väg

Syftet med kursen är att ge kunskaper i hur man räddar liv på en olycksplats.

Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera en nödsituation, kunna larma, varna, ge första hjälpen och släcka bränder på olycksplats

YKB

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis.
YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar

Brandfarliga arbeten

Lidestam Utbildning är godkänd som både arrangör och instruktör för Brandfarliga arbeten

Nästa utbildningstillfälle

YKB – grund och fortbildning för lastbilsförare

Kurs: YKB – Delkurs 1 – Sparsam körning
Var: Linköping                  Norrköping
När:   27/11                            3/1

Kurs: YKB – Delkurs 2 – Godstransporter
Var: Linköping                   Norrköping
När:  11/12                             4/1

Kurs: YKB – Delkurs 3  – Lagar och regler
Var: Norrköping
När: 5/1

Kurs: YKB – Delkurs 4  – Ergonomi och hälsa
Var: Norrköping
När: 8/1           

Kurs: YKB – Delkurs 5  – Säkerhet och kundfokus
Var: Norrköping
När: 7/1      26/2

 ADR Farligt Gods

Kurs: Rep grundkurs
När: 29/1
Var: Norrköping

Kurs: Tankutbildning
När: 15/11-16/11
Var: Norrköping

Kurs: 
När: 
Var: 

Kurs: 
När: 
Var: 

 

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss!

Om Lidestam Utbildning

N

Godkänd instruktör & arrangör av Heta Arbeten

N

Godkänd instruktör & arrangör av Brandfarliga Arbeten

N

Godkänd säkerhetsrådgivare & ADR lärare av MSB

MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap

N

Godkänd av HLR rådet

HLR-rådet- Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning

N

Lång erfarenhet

Inom åkerinäringen som yrkeschaufför samt driftledare/trafikledare & yrkeslärare

Kontakt

0730 - 98 19 95

info@lidestamutbildning.se