Om företaget

Lidestam Utbildning AB

är ett utbildnings företag som bedriver konsult tjänster mot Åkerier, transportörer, och förare inom vägtransports området med transportsäkerhet. Erhåller även säkerhets utbildningar för olika järnvägsföretag. Vi erbjuder utbildningar inom ADR/RID ,YKB, Arbete på väg samt bransch anpassande utbildningar inom hela Sverige.

Mikael Lidestam är född och uppvuxen i Norrköping där jag som 20 åring började köra lastbil. Under mitt yrkesliv som Chaufför har jag varit anställd hos flertalet åkerier inom olika transportslag som timmer och tankbils transporter. Har även varit Sverigechef på ett tankbils företag under en 10 års tid. För att sedan börja arbeta som yrkeslärare på ett transportgymnasium i Norrköping. Numera arbetar jag mestadels med utbildning, men kör även lastbil när det passar.