Våra Utbildningar

ADR – Farligt Gods

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg.

Förarutbildningar som erhålls är följande:

ADR Kap 1.3
Grundutbildning
Klass 1
Tank 

Kommande utbildningstillfällen

ADR FARLIGT GODS

Kurs: Rep grund kurs
När: 5/10
Var: Tranås

Kurs: Rep grund+ tank
När: 5/10-6/10
Var: Tranås

Kurs: Rep grund
När: 30/10
Var: Norrköping

Kurs: Rep grund+tank
När: 30/10-31/10
Var: Norrköping

 

Heta Arbeten

Lidestam Utbildning är godkänd som både arrangör och instruktör för Heta arbeten.

Heta arbeten kallas de moment som kan orsaka brand genom uppvärmning eller gnistbildning.  

Försäkringsbolagen har föreskrifter gällande säkerhet som kräver att tillståndsansvarig och heta arbetare samt brandvakt ska kunna visa upp giltigt certifikat för heta arbeten.

 

Kommande utbildning:

 

Brandfarliga arbeten

Lidestam Utbildning är godkänd som både arrangör och instruktör för  Brandfarliga arbeten.

  • Utbildningen Brandfarliga Arbeten uppfyller försäkringsbolagens krav.
  • Dessutom är utbildningen anpassad till olika branscher.
  • De som går utbildningen får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området.
Utbildningen är uppbyggd enligt ”train the trainer-koncept” där SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) utbildar huvudinstruktörer och skriver avtal med arrangörer. Arrangörerna utbildar sedan de som i sitt yrke behöver certifikat för att utföra arbeten brandsäkert.

 

Arbeten med risk för brand

En utbildning i Brandfarliga Arbeten ger det certifikat som försäkringsbolagen kräver för att få utföra ett tillfälligt arbete som kan medföra uppvärmning och risk för brand.

När ett arbete med risk för brand ska utföras ska det finnas en tillståndsansvarig som ska se till att ett särskilt tillstånd signeras av den som ska utföra arbetet samt eventuell brandvakt som ska bevaka arbetet. Samtliga ska ha ett giltigt certifikat som ska styrkas innan arbetet påbörjas.

Tillståndslistan är en checklista där man går igenom de säkerhetsregler som ska följas. Alla involverade i arbetet går igenom tillståndslistan och gör en riskbedömning av arbetet.

 

Kommande utbildning:

 

Ykb

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar.

Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Reglerna för YKB fortbildning varierar mellan EU S  medlemstater.

En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transport företag ska tillämpa de svenska reglerna.

Delkurs 1

Sparsam körning

Delkurs 2

Godstransporter

Delkurs 3

Lagar och regler

Delkurs 4

Ergonomi och hälsa

Delkurs 5

Säkerhet och kundfokus

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar.

Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Reglerna för YKB fortbildning varierar mellan EU S  medlemstater.

En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transport företag ska tillämpa de svenska reglerna.

Delkurs 1

Sparsam körning

Delkurs 2

Godstransporter

Delkurs 3

Lagar och regler

Delkurs 4

Ergonomi och hälsa

Delkurs 5

Säkerhet och kundfokus

Kommande utbildningar:

Kurs: YKB – Delkurs 3 – Lagar och regler
Var: 
När: 

Kurs: YKB – Delkurs 1 – Sparsam körning
Var: 
När: 

Kurs: YKB – Delkurs 2  – Godstransporter
Var: 
När:  

Kurs: YKB – Delkurs 4  – Ergonomi och hälsa
Var:
När:   

Kurs: YKB – Delkurs 5  – Säkerhet och kundfokus
Var:
När: 

HLR

En kurs i HLR är en bra möjlighet att skapa en arbetsplats med en trygghet. HLR/D-HLR Vi utbildar alla företag och privata organisationer i hjärt- och lungräddning och även hjärtstartare.

Svenska Rådet för Hjärt-lungräddning – HLR-rådet

Hjälp på väg

Syftet med kursen är ge kunskaper i hur man räddar liv på en olycksplats. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera en nödsituation och, kunna larma, varna, ge första hjälpen och släcka bränder på olycksplats.

Personal som arbetar på eller kring vägen bör genomgå utbildning hjälp på väg.
Kursen är på en dag och efter godkänd utbildning får kursdeltagarna certifikat som ett bevis på genomförd utbildning.

Målsättning
Deltagarna skaffar sig handlingsberedskap för att kunna larma, varna ge första hjälpen samt släcka bränder på olycksplats.
Innehåll:

  • Första hjälpen vid olycka
  • Förståelse kring arbetssättet enligt LABC
  • Organisera och handla på en olycksplats
  • Brandkunskap
  • Handhavande av handbrandsläckare
  • Praktiska övningar

Målgrupp
Alla anställda samt alla entreprenörer som har vägen som sin arbetsplats.

Säkra lyft

Utbildningen säkra lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Anmäl er här till Lidestams Utbildningar

Tveka inte att slå en signal om du/ni har några frågor eller funderingar!

0730 - 98 19 95

info@lidestamutbildning.se

Kursanmälan

Vilken kurs vill du/ ni anmäla er till?