Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar.

Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Reglerna för YKB fortbildning varierar mellan EU S  medlemstater.

En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transport företag ska tillämpa de svenska reglerna.

Delkurs 1

Sparsam körning

Delkurs 2

Godstransporter

Delkurs 3

Lagar och regler

Kommande utbildningar:

YKB Delkurs 4

När: 30 april, 2020,  YKB Delkurs 4
Kursplats: Marieborgs folkhögskola, Norrköping
Tid: kl 08.00 – 16.00

YKB Delkurs 5

När: 29 maj, 2020,  YKB Delkurs 5
Kursplats: Marieborgs folkhögskola, Norrköping
Tid: kl 08.00 – 16.00