Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar.

Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Reglerna för YKB fortbildning varierar mellan EU S  medlemstater.

En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transport företag ska tillämpa de svenska reglerna.

Delkurs 1

Sparsam körning

Delkurs 2

Godstransporter

Delkurs 3

Lagar och regler

Delkurs 4

Ergonomi och hälsa

Delkurs 5

Säkerhet och kundfokus

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare.

Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar.

Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska under den perioden gå en fortbildning på minst 35 timmar.

Fortbildningen kan genomföras under en vecka eller delas upp i max fem delkurser på minst 7 timmar var.

Reglerna för YKB fortbildning varierar mellan EU S  medlemstater.

En förare med permanent bosättning i Sverige som arbetar åt ett svenskt transport företag ska tillämpa de svenska reglerna.

Delkurs 1

Sparsam körning

Delkurs 2

Godstransporter

Delkurs 3

Lagar och regler

Delkurs 4

Ergonomi och hälsa

Delkurs 5

Säkerhet och kundfokus

Kommande utbildningar:

Kurs: YKB – Delkurs 3 – Lagar och regler
Var: 
När: 

Kurs: YKB – Delkurs 1 – Sparsam körning
Var: 
När: 

Kurs: YKB – Delkurs 2  – Godstransporter
Var: 
När:  

Kurs: YKB – Delkurs 4  – Ergonomi och hälsa
Var:
När:   

Kurs: YKB – Delkurs 5  – Säkerhet och kundfokus
Var:
När: