Lidestam Utbildning är godkänd som både arrangör och instruktör för Heta arbeten.

Heta arbeten kallas de moment som kan orsaka brand genom uppvärmning eller gnistbildning.  

Försäkringsbolagen har föreskrifter gällande säkerhet som kräver att tillståndsansvarig och heta arbetare samt brandvakt ska kunna visa upp giltigt certifikat för heta arbeten.

 

Kommande utbildning: