ADR – Farligt Gods

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg.Förarutbildningar som erhålls är följande:ADR Rep Grund+Tank, exklusive elearning Kommande utbildningstillfällen: Till...

Heta Arbeten

Lidestam Utbildning är godkänd som både arrangör och instruktör för Heta arbeten. Heta arbeten kallas de moment som kan orsaka brand genom uppvärmning eller gnistbildning.   Försäkringsbolagen har föreskrifter gällande säkerhet som kräver att tillståndsansvarig och...

Ykb

Från den 10 september 2016 krävs att alla verksamma yrkesförare har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB är en grund och fortbildning för lastbilsförare. Vi utbildar i fortbildning godstransporter 35 timmar. Ett yrkeskompentensbevis gäller i fem år och föraren ska...

ARBETE PÅ VÄG

Utbildning i Arbete på väg. Steg 1 – Grundkompetens APVLäs mer  här på Trafikverket Steg 2 – Kompetenskrav APV utförareLäs mer här på Trafikverket     Till...

HLR

En kurs i HLR är en bra möjlighet att skapa en arbetsplats med en trygghet. HLR/D-HLR Vi utbildar alla företag och privata organisationer i hjärt- och lungräddning och även hjärtstartare. Till...

Digital Färdskrivare

Vi erbjuder kurser i hand havande av digital färdskrivare. Kör och vilotider Färdskrivarens funktioner Praktiska övningar Till...

Hjälp på väg

Syftet med kursen är ge kunskaper i hur man räddar liv på en olycksplats. Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna hantera en nödsituation och, kunna larma, varna, ge första hjälpen och släcka bränder på olycksplats. Personal som arbetar på eller kring vägen...

Säkra lyft

Utbildningen säkra lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna. Till...