Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg.

Förarutbildningar som erhålls är följande:

ADR Rep Grund+Tank, exklusive elearning

 

Kommande utbildningstillfällen: